torsdag, mai 28, 2009

Innimellom tror jeg ting henger sammen

I en tankestrøm
ser jeg en virkelighet der man
på lyse dagen
kan se symmetrien
i selvmotsigelsen,
se historien
gjennom en virkelighet
der tårene er flytende
krystaller i et digitalt ur;
der hendelser
er ideen om en sirkel
som inngår i andre sirkler
med en dramaturgi, lik årringer
på svært gamle trær

Vinden vender
lykken varer et døgn
– noe uforutsett oppstår

Ingen kommentarer: