søndag, september 04, 2011

Et forsvarskrift for halvstuderte røvere

Jeg synes selvsagt det er veldig, veldig viktig å dyrke frem spesielt begavede studenter og forskere på universitetene. Soleklart. Det bør være et mål for et universitet og la dem få best mulig arbeidebetingelser for å dyrke fram sitt talent. Og når talentet med tid, stunder og iherdig jobbing er blitt et geni, bør den få best mulig vilkår. Jeg er selv ikke innenfor universitetssystemet, men jeg har fått inntrykk av at det ikke er tilfelle i dag. Det er ikke bare viktig for geniet selv å få mulighet til å realisere seg, men også for omverdenen, samfunnet, enten man tenker nasjonalt eller globalt. Det er helt opplagt.
På den annen side synes jeg også at det viktig at universitetene er åpne for mange, ja alle som vil, synes jeg skal få studere. Kunnskapen og dannelsen som finnes innenfor universitetene bør ikke bare komme de spesielt smarte, skoleflinke og intelligente til gode. At noen har et par grunnfag eller bare tatt exphil uten å fått en grad er noe jeg synes er greit. Ikke bare greit, men faktisk veldig bra. Det er også viktig at folk som ikke får så gode karakterer studerer.
Jeg lurer på om det sånn at de studentene som ”faller av” uten å ha fullført en grad skaper problemer for universitetets anseelse, eller mulighet får å få økonomisk støtte? Eller at universitetet ikke blir rangert høyt? Kan man både ta vare på våre forskere og de som skal ut i arbeidslivet i ikke akademiske yrker?
Selv om man etter et par grunnfag (med gode eller dårlige karakterer) velger å satse på rørleggeryrke, bli fotograf, radiograf, vaskehjelp, designer, kunstner eller sykepleier, tror jeg den enkeltes kunnskap er godt å ha med seg på livets landevei. Jeg mener til og med dem som aldri fikk tatt eksamen i alle fagene de studerte, får kunnskap at det er viktig å ha i et demokratisk samfunn. Det å kjenne til logikk, vitenskapsteori, pro et contra tankegang og annen faglig dannelse gjør det lettere å følge med, og delta i det offentlige ordskifte og ikke overgi seg til dårlig funderte tankesystemer. Det er viktig at alle som vil, får tilgang til den kunnskap som universitetene forvalter. Kunnskapen og kulturen som samlet gjennom århundrer er vår felles arv og bør ikke være forbeholdt de få. Det er mange kloke hoder også blant landets halvstuderte røvere.

Ingen kommentarer: