torsdag, september 22, 2011

Bli medlem i Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen

For kr 200,- blir du medlem av Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen, og støtter det videre arbeidet med å anke vedtaket i Oslo bystyre. Vi anker til Fylkesmannen og til KOFA (KLagenemnda for offentlige anskaffelser). Du betaler til kontonummer: 1503 23 91769. Alle gaver utover beløpet for medlemsskap er dessuten særdeles velkomne da det vil bli dyrt å bruke advokat, noe vi er nødt til slik denne saken står. (Folkeaksjonen er etablert som organisasjon, og er registrert i Brønnøysund)

 

Ingen kommentarer: