søndag, juli 11, 2010

Nattferskt dikt 12. juli

Jeg vil være sammenfiltret med flimretrærne i sollyset, føye meg etter vinden som kommer sørfra mens jeg nynnede står med nesen i roten og ber om brød. Jeg vil være den svinsende hatten, eller blondesløret mellom drømmeblikket og perlemorskyene, eller være en av de små dråper med så liten fallhastighet at de synes å sveve i luften. Jeg vil inn pusterommet med flammegnistene i sentrum, eller være snirkelrøyken fra ilden. Jeg vil være buebroen som står i spenn, eller være selve spennet med tidenes lengste spennvidde. Jeg vil stagge gråten i spranget ut i verden. Det vil være uutholdelig om den ikke vil vite av meg lenger. 


Ingen kommentarer: