lørdag, oktober 27, 2007

Om Bø bl.a.

E-posten til Cathrine Krøger var skrevet med bakgrunn av det jeg hadde hørt på NRK P2; Kulturnytt og Dagsnytt atten. Nå har jeg også lest Leonard Ibsen i Prosa. En del av det han beskriver har, etter min mening, ingenting å gjøre ute i offentligheten. Noen av sitatene regner jeg med er tatt ut av sin sammenheng for å spisse innlegget, men det vet jeg jo strengt tatt ikke noe om. Men det er heller ikke mitt poeng
Slik jeg ser det angriper Ibsen og Krøger forfatterstudiet fra to forskjellige sider. Ibsen for at det skal være mer struktur og tradisjonell undervisning, mens Krøger mener at det produseres for mange flinkiser i Bø – at elevene formes for mye.
Det jeg anser som relevant kritikk, er undervisningen startet for sent. At kurset ikke gir plass til manusutvikling. At det ikke undervises i litterært håndverk dvs. å bygge opp en fortelling. Det kan man være enig eller uenig i. Jeg satt i alle fall pris på at det samtales fritt om tekstene våre. Jeg lærte masse av det og det er jo tross alt viktig at teksten fungerer på det nivået. Men jeg kan si meg enig i at det nok kunne undervises litt mer i det å bygge opp en lengre tekst (roman etc.). Teoriundervisningen til Leif Høghaug var i alle fall jeg veldig begeistret for. Eldrid Lunden hadde permisjon det året jeg gikk der. Slik jeg ser det gir studiet et innblikk i mange ulike sjangere, og at det derfor ikke er plass til å utvikle den enkeltes manus.
Selv hadde jeg stort sett veldig sans for de lærerne som var der og det litteratursynet de sto for (som jeg mener var pluralistisk). Men jeg kan jo skjønne at dersom man liker en helt annen type litteratur, så vil man savne det på forfatterstudiet. Jeg opplevde de fleste lærerne som sjenerøse og entusiastiske, og mange av dem brukte også sin fritid på å lese våre tekster.
Men uansett uenighet er jeg sikker på at Leonard Ibsen vil få utgitt bok en vakker dag. I debattinnlegget fikk han demonstrert at han ikke bare er god til å uttrykke seg, men også veldig belest.
Det er prisverdig at noen vil ta en debatt om forfatterstudiet, men jeg synes generelt at man kan spørre seg hva som angår offentligheten og hva man kan ta opp internt?
Selv er jeg veldig glad over å ha gått ett år i Bø og trivdes godt med undervisningsformen der.

Ingen kommentarer: